International Management Consulting

 
Danh mục tư vấn

Tổ Tư Vấn
Kinh Doanh Quốc Tế

Chúng tôi đóng vai trò như đối tác chiến lược cùng với khách hàng bằng cách vận hành liên kết thẩm định và tư vấn dựa trên nền tảng chuyên môn tốt nhất.
1
Chứng nhận JIS:
Japan Industrial Standard
  • JIS là tiêu chuẩn được quy định tùy theo mỗi quốc gia dựa trên Luật tiêu chuẩn hóa công nghiệp Nhật Bản, gọi tắt là Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (Japanese Industrial Standard).
2
Chứng nhận KS:
Korean Industrial Standard
  • Hệ thống chứng nhận KS dựa trên các quy định từ Điều 11 đến Điều 13 của Luật tiêu chuẩn hóa công nghiệp, vì sự xác định chất lượng thông qua hoạt động kiểm tra trong số các mặt hàng đã được ban hành bởi Tiêu chuẩn công nghiệp Hàn Quốc (KS) là điều không hề dễ dàng, do đó các chế độ đối với danh mục hàng hóa chỉ định được cho là hết sức cần thiết để bảo vệ người tiêu dùng.
3
Chứng nhận ISO:
International Organization For Standardizatio - 9001/14001/45001/...
  • ISO(International Organization for Standardization, tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế) là tổ chức quốc tế được thành lập vào năm 1947 nhằm thúc đẩy thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hoạt động kinh tế, kỹ thuật, học thuật, giáo dục quốc tế thông qua tiêu chuẩn hóa các hoạt động cùng tất cả các thiết bị liên quan đến hàng hóa, dịch vụ.
TẬP ĐOÀN TƯ VẤNGLOBAL PARTNER
Chúng tôi coi sự hài lòng khách hàng là nền tảng của giá trị tốt nhất thông qua 100% các chứng nhận.
QUỐC TẾCác chi nhánh hiện tại?
https://imc-jis.com/wp-content/uploads/2020/01/img-footer-map.png
Tư Vấn và Đồng HànhLIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI
Kết nối dài lâu với chúng tôi trên các mạng xã hội sau để cùng nhau phát triển.
TẬP ĐOÀN TƯ VẤNGLOBAL PARTNER
Chúng tôi coi sự hài lòng khách hàng là nền tảng của giá trị tốt nhất thông qua 100% các chứng nhận.
QUỐC TẾCác chi nhánh hiện tại?
https://imc-jis.com/wp-content/uploads/2020/01/img-footer-map.png
Tư Vấn và Đồng HànhLIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI
Kết nối dài lâu với chúng tôi trên các mạng xã hội sau để cùng nhau phát triển.

Copyright by IMC. All rights reserved.

Copyright by IMC. All rights reserved.