International Management Consulting

 

Nội dung kết quả thực tế

 ◈ Kết quả kiểm tra

  1. Kiểm tra hệ thống kinh doanh: Denso Korea Automotive Corporation và 400 công ty khác.
  2. Kiểm tra sản phẩm: POSCO, HYUNDAI  STEEL, kiểm tra chứng nhận JIS trong và ngoài nước.
  3. Sở cung cấp vật dụng của Chính phủ thực hiện đánh giá hàng hóa đảm bảo chất lượng.

◈ Bài giảng:

Thực hành KS, Đào tạo trình độ chuyên môn quản lý chất lượng của KS, ISO (9001, 14001, 45001).

 ◈ Sở hữu giấy chứng nhận:

Kiểm toán viên JIS, kiểm toán viên ISO (9001/14001/45001/22301) và các bằng cấp khác.

TẬP ĐOÀN TƯ VẤNGLOBAL PARTNER
Chúng tôi coi sự hài lòng khách hàng là nền tảng của giá trị tốt nhất thông qua 100% các chứng nhận.
QUỐC TẾCác chi nhánh hiện tại?
https://imc-jis.com/wp-content/uploads/2020/01/img-footer-map.png
Tư Vấn và Đồng HànhLIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI
Kết nối dài lâu với chúng tôi trên các mạng xã hội sau để cùng nhau phát triển.
TẬP ĐOÀN TƯ VẤNGLOBAL PARTNER
Chúng tôi coi sự hài lòng khách hàng là nền tảng của giá trị tốt nhất thông qua 100% các chứng nhận.
QUỐC TẾCác chi nhánh hiện tại?
https://imc-jis.com/wp-content/uploads/2020/01/img-footer-map.png
Tư Vấn và Đồng HànhLIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI
Kết nối dài lâu với chúng tôi trên các mạng xã hội sau để cùng nhau phát triển.

Copyright by IMC. All rights reserved.

Copyright by IMC. All rights reserved.